Hantal bürokratik işleyişin cezasını çocuklarımız çekmemelidir.

“Eğitim ve Sağlık’’ hakkını ön plana çıkarmak ve Hamitköy İlkokulu özelinde yaşanan öğretmen eksikliğini dile getirmek adına 6 Kasım Çarşamba günü saat 11:00’de okulda basın toplantısı ve eylem düzenleyeceğiz.

KTÖS, yıllardan beri kamusal eğitimin niteliğinin yükseltilmesi, okulların kapasitesinin artırılması için çözüm önerilerini, alternatifleri ile birlikte toplumla paylaşmaktadır.

Siyasi partiler ise gerek seçim öncesi eğitim manifestolarında, gerekse hükümet programında eğitim/öğretim faaliyetlerinin ileriye taşınabilmesi için sonu“gelecek zamanın” olumlu eki olan (-ecek/-acak) ile uzun cümleler kurarak, sorunları çözme sorumluluğunu üzerinden atmaktadırlar.

Gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin eğitim alanındaki bu sorumsuzluğu sürekli biriken ve çözülemeyen sorunlar yaratmıştır.
Birçok defa dile getirdiğimiz sorunları, tekrardan kamuoyunun bilgisine getirmeyi bir görev olarak bilmekteyiz.

– Son üç yıldır Girne, Gönyeli, Mağusa’da gözle görülür öğrenci nüfusu artışından dolayı okullar kapasitelerini aştı. Üç yıldır öğrencilere okullar içerisindeki branş odaları bozularak geçici çözümler ile sınıf yaratılmakta, Girne’de ise dışarıda kalan öğrencilere özel okullardan sınıflar kiralanmaktadır. Bunun tek çözümü yeni okullar inşa etmektir. Okumayı öğrenen yeni bir çocuk gibi, “YE-Nİ O-KUL İS-Tİ-YO-RUZ” diye heceliyoruz. Bunu UBP-HP Hükümetine başka nasıl anlatabiliriz?

– Öğrenciler gökten zembille inerek artmıyor. Kontrolsüz nüfus artışı, nüfusun bilinmezliği en büyük etken iken, bazı bölgelerdeki inşaat ve hizmet sektörünün olumsuz getirisinin bir yansıması da vardır. Oteller, kumarhaneler, rezidanslar, restaurantlar imar planlarında öncelikli yer alırken, okullar, hastaneler ve sosyal alanlar “–mış gibi” planlanmaktadır. Şu an 1974’den ganimet kalan okullarla dört kat bir öğrenci nüfusuna idareten eğitim vermeye çalışıyoruz.

– Kontrolsüz nüfusunun artışı ile sınıf içindeki oryantasyon, özel eğitim ve rehberlik servislerinin yoksunluğu daha çok hissedilir oldu. Okul-Aile sözleşmesine, aile eğitimlerine ihtiyaç had safhadadır. Tüm bunların eksiklik olduğunu Bakanlığın kabul etmesi yetmez, artık icraat ve çözüm bulmak istiyoruz.

– Bu ülkeye gelen, bu ülkede doğan her çocuğun kesintisiz, eşitlikçi ve erişilebilir bir eğitim alması hakkıdır. Eğitimin ekonomisi kurgulanırken eğitim hakkı dikkate alınarak, işverenlerİn ödemesi gereken %5 eğitim ve sağlık vergisi yasal hale getirilmelidir. Aksi taktirde aynı bütçe ile artan nüfusa eğitim hizmeti götürme anlayışı başka bir fırsat eşitsizliği doğuracaktır.

– Cami yapımına, imam atamasına, lüks devlet töreni düzenlemeye, yurtdışı faaliyetlerine katılmaya, müşavir yaratmaya, ihalelerden rant dağıtmaya, İlahiyat Kolejini geliştirmeye maddi kaynak bulan aynı hükümet, söz konusu öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu hizmetlisi atama olduğunda imzaladıkları mali protokolun arkasına sığınmakta, okulların alt yapı, teknolojik gelişimi için bütçe ayırmamaktadır.

Tüm bunlarla birlikte Müdür ve müdür muavini atamalarından dolayı boşalan öğretmen kadroları 50 gündür bürokratik nedenlerden dolayı doldurulmamıştır. Hantal bürokratik işleyişin cezasını çocuklarımız çekmemelidir.

Sendikamız, sabır ve özveri ile okulların kadro ve diğer ihtiyaçlarının çözülmesi için eğitim adına çalışırken, bu sabrın bir sonu olacağını yetkililere belirtmiştik.

Bu anlamda kontolsüz nüfus artışı ve kalabalık okul anlayışını protesto etmek, okulların alt yapı, teknolojik gelişim ve kadro ihtiyaçlarını dile getirmek ve ‘’Eğitim ve Sağlık’’ hakkını ön plana çıkarmak ve Hamitköy İlkokulu özelinde yaşanan öğretmen eksikliğini öne çıkarmak adına 6 Kasım Çarşamba günü saat 11:00’de okulda basın toplantısı ve eylem düzenleyeceğiz.

Bu süre zarfında Eğitim Bakanlığı’ndan beklentimiz Çarşamba gününe kadar Hamitköy İlkokulu ve diğer ihtiyaçlı okulların sorunlarını aciliyetle çözmeleri ve devlet eli ile yarattıkları fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmalarıdır.

Saygılarımızla.

Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri