Hakkımızda

Kıbrıs’ta sendikal faaliyetler ve emek örgütlenmeleri 1920’li yıllardan sonra başlamıştır. İngiliz koloni yönetiminde öncelikle işçi örgütlenmeleri ortaya çıktı. Yasak olmasına rağmen 1936 yılında ilk grevler gerçekleşti. İkinci Dünya Savaşı sonrasında sendikal örgütlenmeler hız kazanarak yaygınlaştı ve emekciler grevler yaparak birçok haklar kazandılar. Kurulan sendikalarda Türk-Rum tüm çalışanlar ortak mücadele vermekteydiler. 1950’li yıllara gelindiğinde emperyalist ülkelerin teşviki ile sermaye çevreleri etnik milliyetciliği körükleyerek emek örgütlerinin Türk-Rum örgütleri diye ayrılmasını sağladılar.

 

İngiliz Koloni Yönetimi döneminde memur ve öğretmenler sendika adı altında örgütlenemediklerinden, ekonomik birliktelikler anlamında dernek, birlikler ve kooperatifler oluşturdular. İlk öğretmen örgütlenmesi 1924 yılında “Öğretmenler Birliği” adı altında kuruldu. Tüm öğretmenleri bir çatı altında toplayan bu birlik 1968 yılında dağılarak ikiye ayrıldı. İlkokul öğretmenleri 30 Ekim 1968 yılında “Kıbrıs Türk İlkokul Öğretmenler Sendikası”nı, Ortaokul ve Lise Öğretmenleri de Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Birliği’ni kurdular. Sendıkacı olmanın komonist sayıldığı bu dönemde Kıbrıslı Türkler, şövenist Rum saldırıları ve Kıbrıs Türk liderliğinin ayrılıkcı hareketleri sonucu Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminden atılmış adanın %1’lik alanında ……… yaşamak zorunda bırakılmıştı. Askeri yönetimce idare edilen Kıbrıs Türk toplumunda ilkokul öğretmenleri çok zor çalışma koşulları altında baskı ile idare edilmekteydi. İlk grev ve direniş 1969 yılında yapılmış ardından sendika yöneticilerine uygulanan çeşitli baskı ve tutuklamalara rağmen Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası halktan çok büyük bir destek görerek gelişmiştir. KTÖS 1976 YILINDA Toplumcu Kurtuluş Partisi’ni kurarak siyasi hareket oluşturmuş, seçimlerde aktif rol üstlenmiştir. Demokrasi, Birleşik Kıbrıs, barış, Kıbrıs Türkü’nün siyasi iradesine saygı, halkların kardeşliği, emeğin örgütlülüğü için mücadeleye yalnız başlayan KTÖS, 1999’da sol felsefeyi benimseyen kırk yedi sendika ve sivil toplum örgütü ile beraber Bu Memleket Bizim Platformu’nu altında Kıbrıslı Türklerin Annan Planı temelindeki 2004 referandum sürecine katkı koymuş ve öncü mücadelesini sürdürmüştü.

 

Bu Memleket Bizim Platformu’nun çalıştırılamaz hale sürüklenişinin tespitini yapan KTÖS, bugün 12 sendika ve sivil toplum örgütü ile beraber Kıbrıs Barış Paltformu’nu kurmuş ve Kıbrıslı Türklerin iki toplumlu iki kesimli federasyona dayanan birleşik bir Kıbrıs mücadelesini, şeffaf bir anlayışla sürdürmektedir.