Göç yasasından doğan anomalilerin giderilmesi için toplantı yapıldı.

KTÖS ve KTOEÖS olarak, göç yasasından doğan anomalilerin giderilmesi için Maliye Bakanlığında Serdar Denktaş ile 27 Nisan 2017 tarihinde bir görüşme gerçekleştirdik.

2011 sonrası göreve giren öğretmenlerin üst bareminin açılması konusunun ele alındığı görüşmede, sorunun çözümü ile ilgili öneriler ortaya kondu. Bildiğini üzere 2011 sonrası göreve başlayan öğretmenlerin baremi 9/3’den başlayıp, 9/14’de son bulmakta, baremlerin nasıl ilerleyeceği muğlak ifadelerle belirtilmektedir.

İki öğretmen sendikası göç yasasının tamamen ortadan kaldırılması için, herkesin belli bir oranda fedakarlık yapabileceği önerisini toplantı esnasında yineledi.

Baremlerin önünün nasıl açılabileceği konusunda önümüzdeki hafta tekrar bir toplantı yapılması kararlaştırılmıştır.