Eşit ve ücretsiz sağlık talebini selamlıyoruz.

Eğitim ve sağlık hakkı ülkemizde de çeşitli yasalar ve sözleşmelerle koruma altına alınmış bir insan hakkıdır. Yasalarımız nitelikli, ulaşılabilir, eşit ve ücretsiz bir sağlık hizmeti üzerinde vurgu yapsa da, devletin uygulamaları sağlık hizmetlerinin yeni kar alanlarına dönüştürülmesine neden olmakta, ayrıca devlet sağlık hizmetlerine gerekli yatırımları yapmayarak, vatandaşları özel sağlık hizmetlerine sistemli yönlendirilmesine aracı olmaktadır.

Tüm bunların ışığında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin ortak basın toplantısı düzenleyerek, “nitelikli, ulaşılabilir, eşit ve ücretsiz bir sağlık hizmeti talebini” dile getirmesinin destekçisi olduğumuzu belirtirken, sağlık sektöründe ortaya koydukları sorunların ve açılımların dikkate alınması gerektiğine vurgu yaparız.

Bu anlamda;

Kamu hastanelerindeki yatak, personel veya donanım eksiklikleri bir an önce giderilmeli ve vatandaşı özel sektöre sevk etmekten vazgeçilmelidir. Devletin yükümlülüğünde olan sağlık hizmetlerini özelleştirmek (özelden alacağı hizmet bedelinin yarısının karşılanması devlet tarafından planlanmaktadır) ve maliyetleri vatandaşın sırtına yükleme anlayışından vazgeçilmelidir.

Vatandaşı sistemli olarak özele yönlendirmek, sosyal devlet anlayışına ihanet olduğu gibi, özel sektöre doğrudan devlet kaynaklarının aktarılması ise görevi kötüye kullanmak anlamı taşımaktadır. Siyasiler görevlerini kötüye kullanmaktan, kamu kaynaklarını özele peşkeş çekme hırsından vazgeçmelidir.

Ülkenin en büyük kamu hastanesinde aylardan beridir batın MR, mamografi çekilmiyor, bronkoskopi cihazı çalışmıyor ve gastroenteroloji uzmanı hekim görev yapamıyorsa Sağlık Bakanı istifa etmeli veya gereğini yapmalıdır.

Koruyucu sağlık hizmeti ve sağlık veri tabanının oluşturulması için gerekli adımlar atılmalıdır.

Kamu hastanelerindeki hekim, hemşire, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, teknik eleman, tıbbi sekreter, güvenlik görevlisi, hasta bakıcı gibi personel eksiklikleri bir an önce tamamlanmalıdır.

Ülkemizde peynir ekmek gibi açılan üniversitelerin tıp fakültelerinin ve diş hekimliği fakültelerinin eğitimin standardizasyonu sağlanmalı ve gerekli denetimler yapılmalıdır.

Kaçak ve kontrolsüz nüfus nedeniyle, hastane, hemşire, doktor, öğretmen, okul, sosyal alan, kanalizasyon vb. gibi hizmetler yetersiz kalmaktadır. Nüfusu doğru hesaplayıp gerekli önlemler ve yatırımlar yapılmalıdır.

Sağlık sektöründe örgütlerin ortaya koyduğu sorunlar ciddi ve çözülmesi gereken bir ivedilik taşımaktadır. Eğitim gibi sağlık hakkı da bizler için önemlidir. Bu anlamda UBP-HP Hükümetini sağlık örgütlerinin ortaya koyduğu sorunları dikkate almaya ve yukarıda sıraladığımız noktaları gözden geçirmeye çağırırız.

Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri