Eğitim Bakanlığı ve Hükümet sınıfta kalmıştır

Okulların açılması üzerinden haftalar geçmesine rağmen eğitimde yaşanan sorunlar devam etmektedir. Hala daha birçok okulumuzda öğretmen, müdür, muavin, bölüm şefi, atölye şefi, sekreter, hademe eksikliği vardır. İhtiyaç olmasına rağmen öğretmen münhalleri tüm ihtiyaç alanlarına açılmamış, eksik açılmış, açılan münhallerin atamaları dahi hala yapılamamıştır.  Yani okullarımıza öğretmenler hem eksik hem de geç gidecektir. Eğitimde yaşanan kayıplar, fırsat eşitliği ilkesi bakanlığın, hükümetin umurunda mıdır?

Önceden yapılan öğretmenlik sınavlarında 3 branşta kişiye özel atama izlenimi bırakılması bu sınavlarda da yaşanmış bir meslek lisemize ihtiyaç olmadığı halde kişiye özel izlenimi veren bir bölüm açılarak bu bölüm için münhal açılıp atama yapılmıştır.

Bir branşta bakanlığın başvurusunu değerlendirmeye almayıp sınavlara başvuru hakkını elinden alması nedeniyle öğretmen adayının yargıya başvurması, bazı branşlarda yapılan sınavların içeriğiyle ilgili adayların yaşadığı sıkıntılar ve yaptıkları itirazlar da eğitimde aksamalar yaratacak durumlar arasındadır.

Okulların açılmasından bu yana yaklaşık bir ay geçmesine rağmen öğrencilerin kitap, defter gibi temel eğitim ihtiyaçları sağlanmamıştır. Haziran ayında TC tarafından kitap basımı için ayrılan bütçeyle ilgili sıkıntı yaşandığı ortada iken bu duruma neden çözüm üretilmemiş, aylarca beklenmiş ve ihaleye geç çıkılmıştır?

Geçtiğimiz eğitim yılı sonunda kamuoyu ile paylaştığımız ihtiyaçlardan biri olan yeni okul yapımı karşılanmamıştır. Ancak hal böyleyken ihtiyaç fazlası cami yapılmaktadır.

Kalabalıklaşan sınıflarda birçok okulumuzda öğrencilerin oturacağı sıra, sandalye yoktur. Devlet kaynaklı okul bütçesi bu yıl da oluşturulmamış okul idarelerimiz kaderlerine terk edilmiş, sıra sandalye ve diğer ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla kaynak yaratıp çözmeye çalışmaktadır.

Çağdaş eğitimin olmazsa olmazları olan öğretmen yardımcısı kadroları doldurulmamış, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçları giderilmemiştir.

Son yıllarda okullarımızda sayısı gittikçe artan yabancı öğrencilerimiz vardır. Ne Türkçe ne İngilizce bilen ve hiçbir oryantasyona tabi tutulmadan okullarımıza alınan bu öğrencilerimiz hem kendileri sıkıntı yaşamakta hem de okul idarelerimiz çaresiz kalmaktadır. Bakanlık bu konuda da diğerlerinde olduğu gibi çözüm üretme girişiminde hala daha bulunmamıştır.

Hem köy ve şehirlerarasındaki, hem de okullar arasındaki nüfus dengesinin korunması amaçlı hazırlanan kapsam bölgeleri ile ilgili yeterli ve gerekli denetim yapılmamakta, okullarda bu durumdan kaynaklı sorunlar devam etmektedir.

Yenilenmesi, güncellenmesi gereken yasa ve tüzüklerle ilgili hiçbir çalışma yapılmamış sendikalarımızın yazılı talebi olmasına rağmen bakanlık teknik kurul çağrısı yapmamıştır. Okullarımızda bu konuda birçok sıkıntı yaşanmaktayken daha ne beklenmektedir?

1 Eylül’den itibaren emekliye ayrılan öğretmenlerimiz yerine hala daha yetki çıkmamıştır. Bu kadroların geçici öğretmenlerle değil atamayla doldurulması gerekirken beklemeye devam edilmektedir!

İşsiz öğretmenlerimiz dururken bazı branşlarda münhal açılmamış bu yıl da TC’den görevlendirilen öğretmenler okullara gönderilmiştir.

Halkın döviz karşısında TL’nin değer kaybetmesi, hayat pahalılığı ve zamlardan dolayı geçim derdine düştüğü bu dönemde halka verilen eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetlerin niteliksiz hale getirilmesi kabul edilemezdir.

Eğitimde yaşanan birçok sorunun yükünü çeken öğretmenlerimizin ise yasal haklarına saldırılması, örgütsüzleştirilmeye, itibarsızlaştırılmaya çalışılması kabul edilemezdir. Etmeyeceğiz.

Sendikalarımızın bilimsel, demokratik, laik, nitelikli, parasız kamusal eğitim mücadelesi devam edecektir.

TOPLUMUN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN EN ÖNEMLİ ARAÇ OLAN EĞİTİMİN NİTELİĞİNİ GÖZDEN ÇIKARMIŞ, SİYASİLERİN OYUNCAĞI OLMUŞ, MİSYONERLİK ALANI HALİNE GELMİŞ EĞİTİMİN DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN HİÇBİR GİRİŞİMDE BULUNMAMIŞ, TC’DEN GELEN DAYATMALARA BOYUN EĞMİŞ OLAN BAKANLIK VE HÜKÜMET SINIFTA KALMIŞTIR!

KTOEÖS Başkanı                                                                KTÖS Genel Sekreteri

Selma EYLEM                                                                            Şener Elcil

(Yönetim Kurulu a.)                                                                (Yönetim Kurulu a.)