EBYS standart eğitim seminerleri hakkında sendikal eylem kararı!

Bu projenin amacının yalnızca belgelerin elektronik ortamda paylaşacağı iddiasını gerçek bulmadığımızı belirtiriz. Belge paylaşımının yanında bu projenin özel hayatın gizliliği ilkesinin çiğneneceği, hak ve özgürlüklerin kullanımının sınırlandıracağı,  vatandaşların sürekli gözetim altında fişleneceği, takip edileceğini bir sistem olarak kullanılacağını öngörüyoruz. Ayrıca bu projenin vatandaşların özel bilgilerinin bir başka ülke ile paylaşılarak kişilerin güvenliğini tehlikeye atacak sisteme dönüşebileceğini işaret ediyoruz.

 

Bu proje öğrenci, öğretmen, okulların ve tüm vatandaşların kişisel bilgilerinin Ankara ile kurulan ortak portala aktarılmasını öngörüyor. Kısacası entegrasyon politikasının bir parçası olan “Hatay modeli” bu projeye karşı çıkma amacımız, vatandaşların özel bilgilerinin doğru kişilerin elinde olmayacağı ve bir başka ülke ile bilgilerin paylaşılarak, insanların açık hedef haline getirileceği endişemizdir.

KTÖS, güvenilir olmayan bu projenin bir parçası olmayacaktır. Bu anlamda okul yöneticilerimiz bu projenin hayata geçmesi adına düzenlenen EBYS standart kullanıcı eğitim seminerlerine sendikal bir eylem olarak katılmayacaktır.

 

KTÖS Yürütme Kurulu