Dünya Öğretmenler Günü’nde Bölgelerde Buluşuyoruz.

Dünya Öğretmenler Günü’nde düzenleyeceğimiz öğlen yemeği etkinliğinde bölgelerde belirlenen yerlerde saat 13:00’de buluşuyoruz. Etkinliklerimiz Lefkoşa’da Hidden Garden, Mağusa’da Salamis Hotel, İskele’de Mehmetçik Belediyesi Bafra Plajı Tesisi, Girne’de Dome Hotel, ve Güzelyurt’ta Lara Restaurant’ta olacaktır. Sizleri aramızda görmek mücadelemizi büyütecektir.

 

Eğitim Enternasyonali Mesajı:

5 Ekim 2017 – Dünya Öğretmenler Günü

GÜÇLÜ ÖĞRETMEN – ÖZGÜR ÖĞRETİM

 

Her yıl 5 Ekim’de düzenlenen Dünya Öğretmenler Günü (WTD), eğitim camiasının tamamı için önemli bir olaydır. Öğretmenlik mesleğini kutlamak ve ILO / UNESCO Öğretmenlerin Statüsüne ilişkin Tavsiye Kararını (1966) ve Yüksek Öğretim Akademik Personelinin Durumuna İlişkin Tavsiye Kararını (1997) teşvik etmek için bir fırsattır. Erken Çocukluk Eğitimi Personeli için İnsana Yakışır İş Sağlığının İyileştirilmesine İlişkin ILO Politika Rehberi tarafından tamamlanan bu araçlar, öğretim mesleği için uluslararası standartları tanımlamaktadır.

Bu yılki Dünya Öğretmenler Günü teması: “Güçlü Öğretmenler – Özgür Öğretim” olarak belirlenmiştir. Bu yılki Dünya Öğretmenler Günü,  Yüksek Öğretim Akademik Personelinin Durumuna İlişkin Tavsiye kararının kabul edilmesinin 20. yıldönümünü kutluyor.

Yüksek öğrenim kurumlarındaki çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmek için bu önemli belge hükümlerini uygulamak acil bir ihtiyaçtır. Eğitim Enternasyonali araştırması ve diğer araştırmalardan elde edilen veriler, akademik personelin ve diğer çalışanların mesleki statüleri, şartları ve çalışma koşullarının büyük ölçüde ihmal edildiğini göstermektedir. Sonuç olarak, güvencesiz istihdam koşulları son yıllarda dünyada önemli ölçüde artmıştır. Aynı zamanda, akademik özgürlük, öz-yönetim ve mesleki işbirliği gibi temel ilkeler benzeri görülmemiş şekilde tehlike altındadır.

Bu temel ilkeler yalnızca eğitim, öğretim ve araştırma hakkı için değil, aynı zamanda insanlığın ilerlemesi ve sürdürülebilir kalkınma için de kritik öneme sahiptir.

Öğretmenler birçok ülkede çok zor koşullar altında çalışmaya devam etmektedirler. Örneğin, çatışma, şiddet içeren aşırıcılık ve siyasi müdahaleler, öğretmenlerin hayatlarını tehlikeye atmakla kalmayıp aynı zamanda mesleki özerkliklerini ve öğretme özgürlüğünü de engellemeye devam ediyor. Katı dış hesap verebilirlik mekanizmaları, birçok özelleştirme savunucusu tarafından desteklenen kontrol altında öğretim yöntemleri ve ders planları uygulanması öğretmenlik mesleğinin statüsünü zayıflatmaya devam etmektedir.

Bu olumsuz eğilim tersine çevrilmelidir. Hükümetler ve işverenlerin, öğretmenlerin yetkilendirilmelerini, takdir edilmeleri, onurlandırılmaları ve saygı görmelerini sağlamakla yükümlüdür. Öğretmenleri, akademisyenleri ve eğitim personelini değerlendirebilmek için, iyi çalışma koşulları, kaynakları yeterli, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları, güven, mesleki özerklik, mesleki eğitim, akademik özgürlük, yüksek kaliteli eğitim ve sürekli mesleki gelişim ve de destek sağlanmalıdır.

Öğretmenlerin sesi 5 Ekim’de tüm dünyada duyulmalı ve hükümetlere öğretmenler için UNESCO / ILO Tavsiyelerinin tam olarak uygulanmasını sağlayarak, öğretmenlik mesleğinin statüsünü iyileştirme yükümlülüğü hatırlatılmalıdır.

Katılımınız bizim için önemlidir. Sesimizi birlikte yükselterek, hükümetlere ve uluslararası topluma sürdürülebilir ve demokratik toplumlar yaratılması için öğretmenlerin güçlendirilmeleri gerektiği mesajını vererek,  baskı yapalım.

Saygılarımla,

Fred van Leeuwen

Eğitim Enternasyonali Genel Sekreteri