Dörtlü koalisyon 8 aylık sürede eğitim-öğretim faaliyetleri için önemli bir adım atmamıştır

Eğitim durağan olmayan, sürekli gelişen ve değişen bir mekanizmaya sahiptir. Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi’nin hantal yapısı dörtlü koalisyon döneminde de bir arpa boyu yol almamış, okulların kitapsız, deftersiz, öğretmensiz açılmasına seyirci kalmıştır.

KTÖS, seçim öncesi siyasi partilerin eğitim manifestolarını 25 başlıkta incelemişti. Başlıkların en az yarısı ile ilgili bir tavrı olan ise CTP, TDP,  HP ve DP, şu an hükümette olmasına rağmen verdikleri vaatlerden çok uzaktadırlar.

Sendikamız, Haziran ayında Eğitim Bakanlığı’na eğitimin niteliğinin artırılması için 40 sayfalık öneri paketi hazırlamıştır. Bu önerilere halen dönüt almamıştır.

Sendikamız 17 Ağustos ve 17 Eylül tarihlerinde Eğitim Bakanlığını kitapların basımı, mefruşatların ihalesi ve öğretmen kadroları ile ilgili Bakanlık önünde eylem yaparak uyarmıştır. Uyarılara rağmen Eğitim Bakanlığı kitap ve defter ihalesine geç çıkmış, Dolar yerine Türk Lirası ile ihaleye çıkmayı seçmiş, öğretmen kadrolarını %25 azaltmıştır. Uyarılar ve eylemler neticesinde öğretmen kadrolarının tamamlanması adına somut adımlar geç de olsa atıldı.

Sendikamız, Türkiye’den para akışının durduğunu, eğitim yatırımları için ayrılan kalemin bloke edildiğini; Türkiye’nin bütçeye verdiği borcu, silah olarak kullanmaya başladığını ifade etmemize rağmen, dörtlü koalisyon bu konuda suskun kalmayı tercih etmiştir.

Bununla birlikte dörtlü koalisyonun hükümet programını açıkladığı 9 Şubattan günümüze yaklaşık 8 aylık bir süre geçmiştir.  Hükümet programında eğitim adına 30′ yakın öneri ile yer almıştır.

Bu vaatler arasında;
Eğitimin devlet politikası haline getirileceği, yasaların güncelleneceği, taşımacılık ile ilgili önlemler alınacağı, “Fırsat Eşitliği Politikası” uygulanacağı, özel eğitimle ilgili yasal mevzuat tamamlanacağı, ‘Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası’ revize edileceği, kolej giriş sisteminin değişeceği,  okulların sürekli açık hale gelecek bir yapı ile destekleneceğini, eğitim sistemi ile iş gücü piyasasının uyumlaştırılacağı, DAÜ yasasının hayat geçirileceği YÖDAK’ın kurumsallaştırılacağı ve okullarda rehberlik hizmetlerinin kurulacağı ile ilgili öneriler yer almaktadır.

 

Eğitim Bakanlığı bu önerilerden hangisini hayata geçirmiştir?

HİÇBİRİNİ hayata geçirmemiştir.

Aksine okullar kitapsız, deftersiz, öğretmensiz açılmış, bu durum tarihe not edilmiştir.

Türkiye’den artık öğretmen gelmeyeceği söylenmesine rağmen bu yıl da özel eğitim ve rehber öğretmenler getirtilmiştir. 495 rehber öğretmen, 126 özel eğitim öğretmeni işsizliğe mahkum edilmiştir.

Türkiye’den gelen öğretmenlerden  6 tanesi Bakanlığın kilit noktalarında TC Elçiliği emri ile görevlendirilmiş, beş yıllık süresi dolan iki kişi Eğitim Bakanlığı’nın talebi ile geri gelmiştir. Ülkemiz insanı işsiz beklerken başka bir ülkeden öğretmen getirilmesini kabul etmediğimizin altını kırmızı ile çizeriz.

Dörtlü koalisyon bu 8 aylık sürede eğitim-öğretim faaliyetleri için önemli bir adım atmamıştır. Eğitim Bakanlığının organize olamaması, sorunların çözümü için inisiyatif alamaması ve eğitimin yine sorunlarla başlaması toplumda derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır.

Eğitim-öğretim faaliyetlerine kalıcı çözümler beklerken Eğitim Bakanlığı yetkililerinin peşi sıra Adana, Fas ve Antalya’ya gitmesinin ise özrü yoktur. Eğitim Bakanlığı yetkilileri yurtdışında olmak yerine kitapların basımı için matbaaların başında ve öğretmeni eksik okulların sorunlarını dinlemek için masanın başında olmalıydı. Hatırlatırız ki sorumluluk bunu gerektirir.

Sendikamız kamusal eğitimin takipçisi olmaya ve eğitim-öğretimin faaliyetlerinin geliştirilmesi için alternatifler yaratmaya devam edecektir.

 

Saygılarımızla.

 

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri