Digital Eğitim Portalı Başvuru Formu

KTÖS ve KIBRIS AKADEMİ Online Uzaktan Eğitime Başlıyor

Covid_19 salgınını önleme adına, öğrencilerimiz, ailelerimiz ve öğretmenlerimiz duyarlı bir şekilde evde kalarak mücadeleye destek olmaktadır.

Öğretmenlerimiz aileler ve öğrencileri ile farklı dijital platformlarda buluşarak eğitim/öğretim faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Bu süreç içerisinde sendikamız, Kıbrıs Akademi ile işbirliğinde online uzaktan eğitim anlayışı ile öğretmenlerimize, ailelerimize ve öğrencilerimize farklı bir alternatif eğitim süreci oluşturacaktır.

Her Çocuğa Ulaşmak İstiyoruz
İlköğretimdeki tüm derslerin dijital eğitim yöntemleri ile evlere konuk olacağı bu süreçte, hedefimiz çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize dijital farklı bir bakış perspektifi sunmaktır. Uzaktan eğitimi tasarlarken salt bir bilgi akışını değil, süreklilik arz eden, öğrenmeyi eğlenceli kılan, yarışmacı anlayışı bir kenara koyan ve her çocuğa eşit yaklaşan bir misyon üstlenmiş bulunmaktayız.

Sivil Toplumla İşbirliği Talebi
Dijital eğitim-öğretim sürecinin kapsayıcı ve eşitlik ilkesi temelinde olması hedefiyle çıktığımız bu yolda özel gereksinimli bireylerin eğitimi, yabancı öğrencilerin eğitim süreçlerine katılımı, öğretmen eğitimi ve rehberlik hizmetleri için sivil toplum örgütlerinden sürdürülebilir işbirliği talep etmekteyiz.

Bu sürece gönüllü olarak katkı koymak isteyen üyelerimiz ve sivil toplum gönüllüleri (özel eğitim/rehberlik/eğitsel etkinlik/yabancı dil desteği vb.) www.ktos.org veya www.kibrisakademi.com’dan başvuru yapabilirler. Her iki sitemizde de ön bilgi, örnek videolar ve başvuru forumları mevcuttur.

Saygılarımla.

Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri

Nasıl katkı koyabilirim?
ONLINE UZAKTAN EĞİTİM.pdf

Örnek Video

Örnek Soru Hazırlama

Nasıl başvurabilirim?
Başvuru Formu