Çözümü Ankara’da arayanların topluma vereceği hiçbir şey yoktur.

Biz “Ankara’dan daha iyi para alırız” diyen UBP-HP Hükümeti’nin ortakları bugün TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “para istemek” için Ankara’nın yolunu tutmuşlardır.

Ülkenin tüm kamusal kaynaklarını AKP ile imzaladıkları protokolle peşkeş çeken Sn. Tatar ve Sn. Özersay’ın bu teslimiyetçi tutumları para almaya yetmemiş olacak ki, Ankara’da kendilerine çare aramaktadırlar. 462 milyar Dolar dış borcu olan, Suriye’de yaşanılan yenilgi ile başları beladan kurtulmayıp ekonomik çöküntüye düşen Recep Tayyip Erdoğan’dan para istemeye gidenlerin, koltuk uğruna ülkemizin geriye kalan tüm değerlerini peşkeş çekmekten çekinmeyecekleri ortadadır.

Yaşanan gerçekler ise Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde durabileceği bir ekonomik yapının kurulabileceğini ortaya koymaktadır. Ülkemizde çözüm aramak yerine Ankara’da çözüm arayanların Kıbrıs Türk toplumuna vereceği hiçbir şey yoktur. Maliye Bakanlığı’nın Ercan Havaalanı’nı çalıştıran Emrullah Turanlı’nın şirketinden 52 milyon TL, otuzikigazinonun yirmisekiz tanesinden 65 milyon TL, araç seyrüsefer ruhsatlarından 82 milyon TL, Sanayi bölgeleri arsaları kiralarından 5,5 milyon TL alacağını talep etmeyip, Ankara’dan para dilenmeye gitmeye anlam vermek mümkün değildir. Özellikle onyedi aydan beri bütçe dışından Kolordu için harcanan para 680 milyon TL’yi aşmış olup, Kıbrıs Türk toplumu alacaklı durumdadır.

Bu çerçevede bir kez daha Kıbrıs Türk Toplumu’nun dilenci olmadığını UBP-HP Hükümeti yetkililerine hatırlatır, onurumuzun satılık olmadığına vurgu yaparız.

Saygılarımızla.

                                                                                                                   

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri