Çocuklarımızın yarışacağı değil, çocuklarımızın eşit şekilde ulaşabileceği bir kolej giriş sistemi istiyoruz.

Çocuklarımızın yarışacağı değil, çocuklarımızın eşit şekilde ulaşabileceği bir kolej giriş sistemi istiyoruz.
Kolejler en basit tanımıyla öğretim programında, genellikle İngilizce olmak üzere, yabancı bir dil öğretimine ağırlık veren lise dengi okullardır. Kıbrıs’ta bu okulların varlığından ziyade uygulanan yarışmacı sınav sistemleri 1964 yılından günümüze uzanan önemli bir tartışma konusu olmuştur.
sağlık haber
Eğitim Bakanlığı’nın birincisini 1975 yılında düzenlediği ve bugüne kadar toplam beş defa gerçekleştirilen Eğitim Şuralarının tümünde bu yarışmacı giriş sınavlarının kaldırılması kararları üretilmiştir. O yıldan günümüze kadar kolej giriş sınavları biri 1994-1997, diğeri ise 2004-2009 yılları arasında olmak üzere iki kez kaldırılmış ve kolej giriş sistemi yeniden düzenlenmiştir. Ancak her iki girişim de kısa süreli olmuş, eğitim açısından sonuçları araştırılmadan ve tamamen siyasi bir kararla kolej sınavları geri getirilmiştir.

Kullanılan çoktan seçmeli testler, öğrencilerin belli bir konu üzerinde düşünme, düşündüklerini yazılı ve sözlü olarak ifade etme, yaratıcılıklarını ortaya koyma, eleştirel düşünme, yorumlama, çözümleme ve konu üzerinde değerlendirmelerde bulunmasına olumsuz yönde etki etmektedir. Bu sınavlar, özellikle şehir merkezlerinde, eğitimde yozlaşmaya neden olmakta öğretmenliği teknisyenliğe çevirmekte ve çocuklarımıza telafisi mümkün olmayacak ölçülerde travmalar yaşatmaktadır.

Kolej giriş sınavlarının varlığı önemli sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Sınava yönelik soru çözme teknikleri ile soru tiplerinin öğrenilebileceği, sınava hazırlık bağlamında özel dersler ve dershaneler bir alternatif olarak devreye girmiştir. Bunun sonucu olarak para ile alınıp satılan bir sistem ortaya çıkmış ve ekonomik olarak farklı sınıfta olan öğrenciler arasında bir fırsat eşitsizliği yaratılmıştır. Dershane ve etüt merkezlerinin ana kaynağını oluşturan kolej giriş sınavları yıllık olarak 60 milyon TL’ye varan önemli bir piyasa oluşturmuş durumdadır.

Mevcut sınav sistemi, çağ nüfusunun ancak 15%’ine kolejlere kayıt hakkı vermektedir. Bu sınavın bir başarı göstergesi olduğu gafı en yetkili ağızlar tarafından yapılmaktadır. KTÖS, çağ nüfusunun %15’inin başarılı, % 85’inin başarısız ifade edileceği bir kolej sınav sistemi yerine, çocukların gelişimini, ilgisini ve eğilimini destekleyen bir modeli arzu etmektedir.

Kolej giriş sisteminin değiştirilmesi için Eğitim Şurası’nda alına kararlar iyi bir başlangıç olabilir.
“Güzel Sanatlar ve Kolej programlarına 6.sınıftan itibaren başlanmasına devam edilmelidir; kolejlerde sadece GCE, IGCSE ve A-Level programları uygulanmalıdır; ilkokul sonrasında kolejlere giriş yanında ortaokullardaki farklı program koridorlarıyla yaratılacak yatay ve dikey geçişlerle kolejlere girmede fırsat eşitliğinin yaratılmalıdır; kolejlerin mevcut yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir olmayan bugünkü kolejlere giriş sisteminin çağdaş anlayışlara uygun bir şekilde kademeli olarak değiştirilerek süreç temelli bir değerlendirme sistemi ile öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yönlendirilmesinin sağlanmalıdır; İlahiyat Koleji kapatılmalıdır” kararları birlikte üretilmiş kararlardır. V. Eğitim Şurasında kolejlerin geleceği ile ilgili pozitif kararlar üretilmesine rağmen, bu kararlar Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilmemiştir.

Kolej giriş sınavlarının kaldırılması talebi kesinlikle bu okulların kapatılması anlamına gelmemektedir. Yabancı dil öğretimine ağırlık veren kolej müfredatı devam etmelidir ve kamusal eğitim içerisinde yaygınlaştırılarak daha fazla çocuğumuzun bu fırsata ulaşması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Öğrencilerimizin kolejlere ve kolej müfredatına geçişi için çağdaş ve bilimsel düzenlemeler derhal hayata geçirilmeli; kolej müfredatı çağ nüfusunun daha yüksek oranda ulaşabileceği bir şekilde yaygınlaştırılmalı; mevcut kolej giriş sistemine alternatif yöntemler tüm paydaşların katılımıyla tartışılmalıdır. Çocuklarımızın yarışacağı değil, çocuklarımızın eşit şekilde ulaşabileceği bir kolej giriş sistemi istiyoruz.

Değişim için biz elimizi taşın altına koymaya hazırız.

Süleyman Gelener
KTÖS Eğitim Sekreteri Yardımcısı