Çocuk Hakları Sözleşmesi Rehberimiz Olmalıdır

Bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insanı seven, insana ve insan haklarına saygılı, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılık, Milli Eğitimin amaçları arasında yer almaktadır. Alışılagelmiş okul etkinliklerinde, eğitim programlarında ve öğrenim ortamlarında bu değerlerin göz ardı edildiğini, zaman zaman şiddetin olumlandığı etkinliklerin yapıldığını gözlemlemekteyiz.

 

Tüm dünyada ve özellikle yakın coğrafyamızda emperyalizm ve “Büyük Ortadoğu Projesi“ temelinde yaşanan savaşlar, işgaller ve insan hakları ihlalleri, savaşın en büyük mağduriyetini her zaman çocukların yaşadığını göstermektedir. Hal böyleyken, savaşların yıldönümlerinde çocukların figür olarak kullanılması militarizmin içselleştirilmesine ve hem ülkemiz hem de dünyamız için savaşın, insan öldürmenin oldukça doğal şeyler olduğunu kanıksamış bireylerin yetişmesine neden olmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde “Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinliği” nedeniyle Güzelyurt Kaymakamlığının organize ettiği bir törene Güzelyurt’tan bir okulumuzun katılması ve bunu savaşın, çocukların figür olarak kullanıldığı tiyatral bir etkinlikle gerçekleştirmesi pedagojik açıdan uygun olmadığı gibi, bizim açımızdan en basit tanımıyla çocuk hakları ihlalidir. Bu ayrıca Birleşmiş Milletlerin hazırlamış olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesinde de çok net bir şekilde yer almaktadır.

Toplumsal ve toplumlar arası barış; gruplar arasında eşitliğe inanan, çok kimlikli ve çoğulcu düşünebilen, barış kültürü değerlerini benimsemiş yurttaşlar yetiştirmekle mümkün olabilir. Bu gibi yurttaşları ise demokratik, insancıl ve barışçıl bir şekilde eğitim veren öğretmenler ve okullar yetiştirebilir. Sabit ve mutlak bir biçimde düzenlenen muhafazakâr etkinlikler değil ancak barışçıl etkinlikler toplumsal değişim ve gelişime katkı koyabilir.

Eğitim etkinlikleri, yerel ve evrensel değerlere uygun niteliklerde yurttaş yetiştirme sorumluluğunu yerine getirmek durumundadır. Hem doğrudan hem de yapısal şiddeti önlemek; anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözmek;  kişilerarası, gruplar arası ya da uluslararası düzeyde barışa yardımcı olan koşulları yaratmak için gerekli olan bilginin, becerilerin, tutumların ve değerlerin geliştirilmesi hedefimiz olmalıdır.

 

Saygılarımızla,

 

KTÖS Yürütme Kurulu (a)       

 Süleyman Gelener