Barışın savaşla olmayacağını en iyi Kıbrıslılar Bilir!

Tüm insanlık değerlerinin ayaklar altına alındığı, ölümlerin, acıların, göçlerin yaşanmasının temel nedeni olan savaşların hiçbir meşru gerekçesi olmadığı gibi savaşı savunanlar insanlık değerlerinden nasibini almamış canilerdir.

Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan yıkımların sonunda çok zor koşullarda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Atatürk’ün ortaya koyduğu “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesinin aksine Osmanlı’nın ganimet ve yayılmacılık siyasetini benimseyen AKP’li TC yöneticileri savaşı meşru gösterme çabası içinde Suriye’nin topraklarına askeri harekât düzenlemişlerdir.

“Komşularla sıfır sorun” adı altında emperyalist Amerika’nın Ortadoğu’daki “Büyük Ortadoğu Projesi” çerçevesinde Suriye devletini yıkmak için radikal dinci sapık teröristleri destekleyip eğiten  ve Suriye’yi karıştıran AKP zihniyeti bugün terörizmle mücadele adı altında ikinci kez Suriye topraklarını işgal etmeye başlamıştır. Bu savaşı yaparken de bir erdem olan “barış” sözcüğünü kullanmaktan çekinmeyen bu zihniyet kendi siyasi geleceğini garanti altına almaktan başka hiçbir şey düşünmemektedir.

Yüzyıllar boyu her türlü din, dil, mezhep, ırk ve milliyet ayrımına rağmen iç içe yaşamış olan halkları ayrıştırıp savaş çıkaran ABD ve batı emperyalizminin maşası olan AKP yetkilileri, barış adı altında savaşı tercih ederek daha çok acı, göç ve ölümleri öngörmektedirler.

Barış harekatı adı altında 45 yıl önce Kıbrıs’ta yaşananların bir benzeri Afrin’de ve şimdi de kuzey Suriye’de gerçekleştirilmektedir. Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünün korunmasını gerekçe göstererek barış söylemleriyle yapılan askeri harekatın aslında Kıbrıs’ın Türkiye tarafından bölünmesini ve adanın kuzeyinin Türkiye’nin kolonisi yapılmasını getirmiştir.  Bu gerçekten hareketle, bugün Suriye’de düzenlenen askeri harekatın Türkiye yetkililerinin söylemlerinin aksine, Kıbrıs’taki sonucu doğuracağı açıktır. Türkiye’nin Misakı Milli sınırlarının dışında “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesine ters, barış adı altında yaptığı savaşlar ne Türkiye’ye ne de Ortadoğu halklarına barış getirmemiştir ve asla getirmeyecektir.

TC Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan ve AKP’li yöneticiler, emperyalizmin maşası gibi hareket ederek, barış adı altında savaş çıkarma yerine Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek derhal Suriye hükümeti ile masaya oturmalı ve uluslararası antlaşmalara saygı göstermelidirler. TC’li yetkililerin 45 yıldır barış masallarını dinleyerek, savaşı ve acıları yaşayan Kıbrıslı Türkler olarak, Barış’ın savaşla olamayacağını vurgularız.

Saygılarımızla.

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri