Kıbrıs Rum Liderliği’nin Kararı Samimi Değildir.

“Kıbrıslı Türkleri yok sayan, tek tarflı kararların hükmü kabul edilemez. Doğru olan tüm kapılarda işbirliği içerisinde ortak önlemler almaktır. Kıbrıs Rum Liderliği’ni yanlıştan dönmeye çağırırız.”

Şövenizmin barikatlarını yıkan tüm Kıbrıslıları selamlarız.


“Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önleyici ve koruyucu tedbirler ile sağlık hakkını gözetmeden almak yerine, ayrımcılığı/şövenizmi yükselten davranışlarla sınır kapılarınının bazılarının kapatılması kararı doğru değildir. Bu anlamda Sn. Anastasiadis’in tek taraflı olarak sınır kapılarının bazılarını kapatmasını protesto ederiz.

Limasol’daki festivale binlerce insanın katılacak olması ve bu noktada bir önlem açıklamamış olması Kıbrıs Rum Liderliğinin samimi olmadığının bir göstergesidir.

Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların geliştirdiği ekonomik ilişkilerden rahatsız olan Kıbrıs Rum Liderliği, Koronavirüs salgının bahane ederek AB vatandaşlarının seyahat özgürlüğü ve temel insan haklarını sınırlandırma kararı siyasi ve ekonomiktir.

Kıbrıs Rum liderliğinin bu kararının Türkiye ve buradaki çözüm karşıtlarının işbirliği ile yaratmış olduğu Maraş provokasyonu üzerinden ilişkilendirdiğimizi açıklıkla ifade ederiz. Bu adım kendilerince siyaseten Türkiye’ye bir cevap olsa da, toplumlararası ilişkilere ve çözüm sürecine zarar vermeye dönüktür.

Kıbrıslılar gerek yeni kapıların açılması, gerekse seyahat özgürlüğü ve ekonomik/kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için verdiği ortak mücadele, Kıbrıs Rum Liderliği’nin tek taraflı önlem kisvesi adı altında bertaraf edilemez.
Kıbrıslı Türkleri yok sayan, tek tarflı kararların hükmü kabul edilemez. Doğru olan tüm kapılarda işbirliği içerisinde ortak önlemler almaktır. Kıbrıs Rum Liderliği’ni yanlıştan dönmeye, tüm Kıbrıslıları kapıları geçici kapatmaya veya sürekli kapatmaya fırsat kollayan bu anlayışa karşı koymaya çağırır, şövenizmin barikatlarını yıkan tüm Kıbrıslıları selamlarız.

Hatırlatırız ki adamızda koronavirüsle ilgili kararlar İki Toplumlu Sağlık Komitesi işbirliğinde, iyi niyet ve toplumlararsı eşit ilişkiler çerçevesinde alınması durumunda etkili olacaktır.

Bölünmeyi kalıcılaştırmaya değil, sınırları kaldırmaya emek vermeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri

.

Photo: Yeniduzen/Gazeddakıbrıs