Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Sn. Andreas Kettis ile görüşmemiz gerçekleşti

26 Haziran 2018 tarihinde Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi olarak Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Sn. Andreas Kettis ile AB Evinde görüşmemiz gerçekleşti.

Görüşmede  İnisiyatif adına Sn. Andreas Kettis’e mektup takdim edilerek müzakere sürecine yeni bir ivme kazandırılması ve Crans Montana’da Guteres Çerçevesinde bırakılan yerden devam edilmesi, iki toplumlu, iki bölgeli federal bir Kıbrıs’a ulaşmak için Liderlerin bıraktıkları son ve en önemli adımları atmaları için Avrupa Parlamentosundan gerekli teşviki yapmaları çağrısında bulunuldu.

 


Mektup içeriği: 

 

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı,

Sn. Andreas Kettis

 

Sn. Kettis

Hiç şüphesiz Crans Montana’daki görüşmelerin çöküşünü net olarak görmekteyiz ve bunun sonucunda ortaya çıkan çıkmaz, gerilimin yükselme riskiyle, öngörülmeyen sonuçlarla birlikte, potansiyel olarak önceki tüm durumlardan çok daha tehlikeli koşullar yaratmıştır. Hidrokarbonlar sorunu, barış için bir katalizör olmaktan ziyade, yeni bir çatışmanın sebebi haline dönüşmektedir. Birleşik Kıbrıs – İki toplumlu Barış İnisiyatifi  gelişmelere ilişkin derin endişesini dile getirmek ve büyük bir atılımın başarılması için acilen adımlar atılması gerekliliğinin altını çizmek istemektedir.

Kıbrıs Türk Lideri Mustafa Akıncı’nın Guteres Çerçevesini hiçbir önkoşul olmaksızın kabul etmesini ve bu çerçeveye dayanan stratejik bir anlaşma teklif etmesi bizleri umutlandırmıştır. K/T Liderinin yaptığı açık beyanda, iki devlet çözümünün veya konfederasyonun masada olmadığı, görevinde olduğu sürece iki toplumlu, iki bölgeli Federasyon için çalışmaya devam etme kararlılığını ifade etmesi bizleri daha da yüreklendirmiştir.

Ayrıca, Kıbrıs Rum Lideri Nicos Anastasiades’in, Türkiye’nin bazı temel konular üzerindeki pozisyonuna  ilişkin kaygısını dile getirse de, Genel Sekreter Çerçevesini temel alarak karşılıklı bir anlaşmaya varmak için çalışmaya hazır olduklarını belirten ifadesini memnuniyetle karşılamaktayız.

Ancak bu gelişmelere rağmen, Genel Sekreter Çerçevesinin içeriğinden açıkça farklı olan sürekli olumsuz söylemler neticesinde olumlu atmosfer zehirlenmektedir. Yapılan açıklamalar, yeniden birleşme yönünde müzakerelere katkı yapmaktan ziyade, daha fazla zorlukların oluşmasına neden olmaktadır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin son zamanlarda Güvenlik Konseyine  sunmuş olduğu raporunda mevcut durumla ilgili olarak benzer bir değerlendirme yapmış ve sivil toplumun bu süreçte oynayacağı rolün dikkate alınması gerekliliğini vurgulayarak, Liderlere sivil toplumu barış sürecine aktif olarak katmalarını teşvik etmiştir.

Bölünmüşlüğün her iki tarafındaki Sivil Toplum, Kıbrıs sorununun bulunduğu kritik noktanın  ve bu çıkmazın devam etmesi durumundaki riskleri göz önünde bulundurarak, BM Genel Sekreterine yeni bir girişimde bulunması yönünde çağrı yapmaktadır:

  1. Çerçevesinin içeriğini ve liderlerin yanıtlamasını beklediği sorunları açıklığa kavuşturması.
  2. İstişare sürecine dahil olunarak, tüm taraflara masadaki seçeneklerin açığa kavuşturulması, Genel Sekreterin başarılı bir paketin ne olabileceğine dair net bir resme güvence vermesi.
  3. Kıbrıs Konferansı’nın Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde herhangi bir yeni sondaj çalışması yapılmadan önce yeniden toplanmasının sağlaması.

Birleşik Kıbrıs -İki toplumlu Barış İnisiyatifi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği’ne bir bütün olarak, taraflar ve Birleşmiş Milletler ile istişarelerde bulunma ve Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde herhangi yeni bir sondaj çalışması gerçekleşmeden, onları fırsat penceresinden tam anlamıyla yararlanmalarını ve Birleşmiş Milletler’in GS’i tarafından masaya konan kilit meselelere yaratıcı çözümler bulunarak yakın gelecekte Kıbrıs Konferansı’nın yeniden bir araya getirilmesini teşvik etme çağrısında bulunmaktadır.

Bizler bölünmüşlüğün ardındaki Sivil Toplum olarak, adamızın yeniden birleşmesinde tek yol olan iki toplumlu, iki bölgeli bir Federasyon umudumuzu yaşatma yönünde kararlılığımızı ve gelecek nesiller için barışçıl bir gelecek umudumuzu yaşatacağımızı vurgularız.

 

Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi