KTÖS 42. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi…

Demokrasimizin ve dayanışmamızın bir parçası olan genel kurulumuz gerçekleşti. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun. 30 kişilik yönetim kuruluna ve haysiyet divanına seçilen üyeler ile onaylanan karar tasarıları şöyle; Yönetim Kurulu; Emel Tel, Süleyman Gelener, Akgün Kaçmaz, Burak Maviş, Çağrı Akgür, Mebruke Diren, Mustafa Baybora, Hikmet Olgaçer, Uğur Erilen, Faize Sertel, Şener Elcil, Erol Sabır, Erdoğan Emiroğulları, Saffet Aşaroğlu, Hamide Avcıbaşı, Sermin H. İyican, Sevşen Dandana Özerce, Mehmet Beteri, Müge Evram, Gamze Ekemen , Derman Paça Aligüllü,…

"KTÖS 42. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi…"

KTÖS, Belgrad Barış Forumunda temsil edildi.

21-22 Mart 2019 Belgrad Barış Forumu’nun Ardından; Sovyetler Birliği’nin dünyada yarattığı denge, birliğin 1990 yılında dağılması ile birlikte, ABD ve batı orjinli tekellerin egemenlik alanında yeni bir dünya düzeni ortaya çıkarmıştır. En acımasız sömürü düzeni yaratma çabası, ülke sınırlarını aşarak dünyanın her tarafına yayıldı. Neo-liberal politikalar ile özelleştirme, esnek çalışma, düşük maaşla uzun süre çalışma, sendikasızlaştırma ve sosyal devlet modelinden uzaklaşma devletin temel sorumluluğu olan eğitim, sağlık hizmetlerinin paralı hale getirilmesi yenidünya düzeninin en tipik…

"KTÖS, Belgrad Barış Forumunda temsil edildi."

Okullarda hademe eksikliği giderilmiyor

Kuzey Kıbrıs’taki demografik yapıyı değiştirmeye yönelik nüfus akışı devam ederken, dörtlü hükümet eğitim sağlık gibi temel hizmetleri karşılayamaz hale gelmiştir. Son dönemde eğitim alanındaki tüm yatırımlar durduğu gibi Girne bölgesindeki okul ihtiyacı için de hiçbir adım atılmamaktadır. Bu da yetmezmiş gibi okulların temizlik hizmetlerini yürüten hademe ihtiyacı ise hat safhaya ulaşmıştır. Dörtlü hükümet okulların hademe ihtiyacını karşılama konusundan sürekli kaçmaktadır. Okullarda hademelik yapmak için geçici işçi olarak istihdam edilen personel ise yasalarda belirtilen 200 öğrencinin…

"Okullarda hademe eksikliği giderilmiyor"

KTÖS Genel Sekreteri’nden Tatar’a eleştiri…

9 Nisan akşamı mecliste bulunan altı siyasi parti liderinin katıldığı açık oturumu ilgi ile izledik. Dörtlü hükümette yer alan siyasi parti başkanlarının açıklamaları karşısında, UBP Genel Başkanı Sn. Ersin Tatar’ın sergilediği duruş, muhalefet yapmaktan öte Kıbrıs Türk toplumunun geleceğini kişisel ve partisel menfaate tercih ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Adamızın kuzeyinde “kapişari ganimet düzeninin” yaratılmasının esas sorumlusu olan Ulusal Birlik Partisi bu çarpıklığın yaratılmasında kendine suç ortağı arar görüntüsü çizmektedir. Özellikle Sn. Ersin Tatar’ın muhalefet olmayı…

"KTÖS Genel Sekreteri’nden Tatar’a eleştiri…"

KTÖS: “Nüfusumuz kaçtır?”

1990 yılında toplanan “Üst Koordinasyon Kurulu Kıbrıs’ın kuzeyinin nüfusunun Kıbrıslı Rumların nüfusuna eşitlenmesine karar verdiğinden, sistematik nüfus aktarımı ve vatandaşlık dağıtılmasına hız verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti altına imza koyduğu 1949 Cenevre Sözleşmeleri’ne aykırı olarak adamızın demografik yapısını bozan sistematik nüfus aktarımına devam etmektedir. Bugün nüfus tartışmalarının geldiği noktaya bakıldığında İçişleri Bakanı Sn. Ayşegül Baybars’ın yaptığı açıklamaların bu gerçekleri gizlemeye yönelik olduğu görülmektedir. Yapılan her açıklamanın çelişkiler göstermesi ve geçmişte Sn. Mehmetali Talat’ın “beşyüzbin”, Sn. Ersin…

"KTÖS: “Nüfusumuz kaçtır?”"

Öğretmenlere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rol Tanımları Eğitimi 28 Martta KTÖS’de…

Dünya Kadınlar Günü kapsamında Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ortaklığı ile ilkokul öğretmenlerine yönelik düzenlenecek olan “Toplumsal Cinsiyet Rol Tanımları” konulu bir seminer aracılığıyla eğitim materyallerindeki toplumsal cinsiyet rollerinin önemine vurgu yapacaktır. Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya’nın konuşmacı olarak katılacağı seminer, 28 Mart 2019 Perşembe günü 15:00 ile 17:00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda gerçekleştirilecektir. Cinsiyet Eğitimi Öğretmenleri Eğitimi, Cinsiyet ve Meslek Seçimi Farkındalığı gibi konularda yetişkin eğitimi, seminer ve atölye çalışmalarında deneyim…

"Öğretmenlere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rol Tanımları Eğitimi 28 Martta KTÖS’de…"

Öğretmenlere yönelik Eğitim Seminerleri 29-30 Martta…

KTÖS, eğitim öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi için alternatif öneriler ortaya koyarken, eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi adına hizmet içi kurslar organize etmektedir. Eğitim Bakanlığı’na 40 sayfalık öneri sunmamıza rağmen özel eğitim, rehberlik hizmetleri, oryantasyon sınıfları, yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi, aile eğitimi, çocuk hakları, öğrenci sayıları, okullara bütçe, okul güvenliği ve benzeri konularda bir yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen halen somut adım atılmamıştır. Sendikamız bir ihtiyaç olan ‘sınıf içi davranış problemleri’ ve ‘öğrenme güçlüğü’ konusunda sorumluluk alarak, ilkokul,…

"Öğretmenlere yönelik Eğitim Seminerleri 29-30 Martta…"

Araştırmacı-Gazeteci Sn. Sevgül Uludağ’a Destek Mesajı

Araştırmacı, gazeteci Sn. Sevgül Uludağ’ın 2019 Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmiş olmasını heyecan ve mutlulukla selamlarız. 18 yıldan bu yana Kıbrıs’ta kayıp insanların bulunması için gömü yerlerinin bulunmasına, acılı öyküleri kaleme alıp toplumlar tarafından bilinip, öğrenilmesi için büyük ölçüde katkı koyan gazeteci Sevgül’ü “Özgür Basın ve Barış Gazeteciliği “ konusunda rol model kabul ediyoruz. O bir gazeteci, barış aktivisti, insan ve kadın hakları savunucusu olarak, tabuları yerle bir eden, adamızda yaşanan acıların aslında bizi yeniden…

"Araştırmacı-Gazeteci Sn. Sevgül Uludağ’a Destek Mesajı"

“Bizde ne varsa sizde de olacak”

Türkiye’nin müstemlekesi haline getirilen adamızın kuzeyinde, “bizde ne varsa sizde de olacak” siyasetine uygun olarak faşizan baskılar BEY YÖNETİMİ’ni aratmayacak noktaya gelmiştir. Kitap okumanın, kitap ve yayın bulundurmanın yasak olduğu dönemler EOKA’nın faal olduğu altmış yıl önceki İngiliz müstemleke döneminde yaşanmıştır. Tam altmış yıl sonra Türkiye’nin müstemlekesi olduğumuz bu günlerde ayni durumla karşı karşıya bulunmaktayız. İlginç olan durum ise hükümet olma iddiası ile başımızda bulunan hükümetin başbakan ve başbakan yardımcısının hukuk ve uluslararası hukuk alanında…

"“Bizde ne varsa sizde de olacak”"