AÖA Öğrencileri: AÖA’yı kapatacak adımların karşısında olacağız!

Değerli basın emekçileri;
Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencileri olarak burada eylem gerçekleştirme amacımız Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu ile Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliğinin, devletin tek öz kurumu olan AÖA’nın geleceğinin tehlike altında olmasıdır. Bu durumun gerek biz öğrencileri gerekse tüm kamuoyunu kaygılandırdığını gözlemlemekteyiz.

 

AÖA, 1937’den beri planlı bir şekilde öğrenci alarak, devlet okul öncesi kurumları ve ilkokullarına öğretmen yetiştirmektedir. Okula alınacak öğrenci kontenjanı, devlet okullarındaki öğretmen ihtiyacına göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Fakat imzalanan bu protokol ile birlikte bu güne kadar planlı bir şekilde ilerleyen bu sistemin bozulacağını ve AÖA’nın kapatılması yolunda bir süreç başlayacağını gözlemleyebiliyoruz.
İmzalanan protokolle KKTC uyruklu öğrenciler ÖSYM’nin yaptığı sınav ile LAÜ’ye yerleşip AÖA’da eğitim aldıktan sonra mezun olduğunda devlet okullarında çalışıp çalışmayacağı net bir şekilde belirtilmemiştir. Bu maddeden yola çıkarak LAÜ’nün bünyesinde bulunan KKTC uyruklu öğrencilerin devlet okullarında görev yapabilecekleri anlamına varılabilir. Bu kaygılarımızın üzerine bize yapılan açıklamada, KKTC uyruklu LAÜ mezunlarının devlet okullarında çalışamayacakları söylenmiştir. Bu söylemin protokolde açıkça belirtilmemiş olması Akademiyi LAÜ’nün kampüsü yapmakla birlikte zaman içerisinde LAÜ altında kapatılmak istenmesinin apaçık bir örneğidir.

 
LAÜ Lefkoşa Kampüsü isminin kullanılması LAÜ’ye bağlanma ihtimalini kuvvetlendiren bir tanımlamadır. Madde 3d’ye göre LAÜ, AÖA’da idari ve/veya akademik personel bulundurabilecektir. Bütün kadrolu AÖA öğretim görevlilerinin emekli olması durumunda yerlerine LAÜ’den öğretim görevlileri getirilebilecek ve zaman içinde bütün kadrolar LAÜ öğretim görevlileri ile dolabilecektir. Adı LAÜ Lefkoşa Kampüsü olan bu kurum

Öğretmen Akademisinin yok oluşu anlamındadır.
İmzayı atanlardan bu protokolün iptalini talep eder, AÖA’nın kapatılmaması için her türlü mücadeleyi vereceğimizi saygılarımızla belirtiriz.

Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrencileri