Temel talebimiz, hakkı olan  Kıbrıslı Türklere bir an önce vatandaşlık haklarının verilmesidir.

Kıbrıs sorununun varlığı her iki toplumun ekonomik, sosyal, kültürel gelişimini doğrudan etkilemektedir. Bu sorunun varlığı,  Kıbrıslı Türk Toplumunun hak ve özgürlüklerinin  kullanımını sınırlandırmakta, bir çok noktada ise sorunun sorumlusu olarak adanın kuzeyinde karma evlilik yapanların çocukları görülmektedir.

1974 yılından bu yana adamızın kuzeyinde on yedi bini aşkın evlilik yapılmış ve bu evliliklerden doğan çocukların büyük bölümüne Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı siyasi nedenler yüzünden verilmemektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na göre evlilikler iki toplumun ayrı ayrı sorumluluğuna verilmesine rağmen, 1974 yılından sonra adanın kuzeyinde yaratılan tüm olumsuzluklar dikkate alınmayıp, karma evliliklerden doğan bireyler dışlanarak statükonun sorumlusu yapılmak istenmektedir.

Devletlerin yarattığı yıkımın sorumlusu bireyler değildir. Özellikle Kıbrıslı Rum siyasi elitler bilmelidir ki adanın kuzeyinde yürütülen politikaların sorumluluğunu Kıbrıs Türk toplumuna yükleyerek, tüm Kıbrıs Türk toplumunu dışlamak, adamızın tekrardan birleşmesine ve barışa hizmet etmez. Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında oturanlar Kıbrıs Türk toplumunda adanın birleşmesini, ortak yaşamı, insan haklarına saygının yerleştirilmesini ve barışı talep eden Kıbrıslı Türklerin olduğunu unutmamalıdırlar. Yasal olarak Kıbrıslı bir Türk ile evlilik yapan yabancıların ve onların çocuklarının, Kıbrıslı bir Rum ile evlenenlerle aynı olduğunun göz ardı edilmesi çifte standart olup, insan haklarına aykırıdır.

Kıbrıs sorunun çözümsüzlüğü devam ederken, hayatın da devam ettiğini ve insanlarımızın, gençlerimizin mağdur edilmemesi gerektiğinin altını çizer, Kıbrıs sorunun çözümüne pozitif katkı yapacak olan bu meselenin çözülmesi için her iki toplumun emek harcamasını istiyoruz. Bu konudaki temel talebimiz hakkı olan  Kıbrıslı Türklere bir an önce vatandaşlık haklarının verilmesidir.

Bu amaç doğrultusunda Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak toplumsal bir konu haline gelen bu sorunu çözmek için gereken adımları atmaya kararlı olduğumuzu vurgularız. Konuyla ilgili sorun yaşayanların hafta içi 08:30 – 15:30 saatleri arasında 2271175 numaralı telefondan veya ktos.basin@gmail.com adresinden e-mail göndererek KTÖS’e ulaşmalarını rica eder, tüm etkilenen vatandaşları ortak mücadeleye davet ederiz.


Saygılarımızla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri